Wanja Kaufmann

Wanja Kaufmann

Som EU-parlamentariker vill jag sitta i utskott i EU-parlamentet där lagstiftning som berör HBTQI-personers rättigheter behandlas (för min del mer specifikt AFET). Jag vill också samarbeta med civilsamhällesorganisationer som kämpar för HBTQI-personers rättigheter för att lyfta frågorna och i alla politiska sammanhang kämpa för att stärka demokrati, rättsstatens principer och jämlikhet, vilket är särskilt viktigt i en tid när högerpopulistiska rörelser använder HBTQI-personers rättigheter som ett politiskt slagträ.