Tuire Kaimio

Tuire Kaimio

Yhdenvertaisuus on oikeudenmukaisen yhteiskunnan lähtökohta, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Sitoudun edistämään toimissani inkluusion toteutumista ja LGBTQI -teemojen huomioimista päätöksenteossa.