Tanja Airaksinen

Tanja Airaksinen

Vaadin lakia, jossa Pride-liputus otetaan vuosittaiseksi liputuspäiväksi kaikkialla Euroopassa, Pridekulkueiden aikaan.
Sain Kuopioon poliittisella aloitteellani virallisen vuosittaisien liputuspäivän. samaa edistän Euroopassa laajemmin.
Haluan myös edistän Euroopan unionin strategiaa, jossa kitketään: sukupuolistunut väkivalta, sukupuolistereotypioiden kyseenalaistaminen. Haluan edistää sukupuolierojen oikeuksia työmarkkinoilla. Edistän tasa-arvoa sukupuolten palkka- ja eläke-politiikassa. Taistelen sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi päätöksenteossa ja politiikassa.