Francesc Xavier Vinyals i Carreró

Francesc Xavier Vinyals i Carreró