David Esteve i López

David Esteve i López

Lluitant pels drets LGTBIQ+ en el marc del reconeixement i consolidació dels drets humans, sense oblidar la solidaritat amb altres col·lectius vulnerables i minoritzats #TotesLesLluitesSonUna

Luchando por los derechos LGTBIQ+ en el marco del reconocimiento y consolidación de los derechos humanos, sin olvidar la solidaridad con otros colectivos vulnerables y minorizados #TodasLasLuchaSonUna

Fighting for LGTBIQ+ rights within the framework of the recognition and consolidation of human rights, without forgetting solidarity with other vulnerable and marginalized groups #AllStrugglesAreOne